Medlemmer

 Medlemsbestemmelser:

 

"Som medlem af Aabenraa Skyttelaug af 1734 kan optages myndinge mænd fra Aabenraa by og nærmeste omegn. Medlemstallet må aldrig være større, end at de fastsatte skydninger kan gennemføres i god orden. Bestyrelsen afgør hvornår dette tal er nået"

 

Det fastsatte antal er i dag på 100 medlemmer-

 

"Ny medlemmer kan kun optages i lauget efter forslag fra en skyttebroder, og optagelsen skal godkendes ved en forsamling. Nye medlemmer betaler et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen".

 

"Laugets medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent som opkræves i april og oktober".


Lauget forventer at et medlem deltager aktivt i laugets aktiviteter når ikke forretning eller familiemæssige aktiviteter er til hinder herfor.

 

Der afholdes i løbet af et kalendeår følgende aktivitter:
- 4  laugsforsamlinger, i januar, april, juli og oktober, mandage  kl. 20 - 22.
- 6 ordinære skydninger i perioden 1.5 til 10.9,, mandage kl. 12 - 18 hvor hver skyttebroder har 3 skud.
- 1 pinseforsamling der afholdes fredag før Pinse kl. 19 til ???
- 1 kongeskydning der afholdes den første tirsdg efter Pinse kl. 09.00 til ???

Derudover inviteres laugets interesserede medlemmer i november til en præmieskat der afvikles over fire mandage.