Historie

Aabenraa Skyttelaug er oprettet i 1734 med det formål af samle byens borgere, fortrinsvis af håndværkerstand, til:

 

"at skyde til skive med lange rør, for i nødstilfælde at have gode folk omkring sig, for at lufte sig lidt og for at stifte naboskabelig venskab, fred og velmenende fortrolighed".

Laugets medlemmer mødes med faste mellemrum til forsamlinger eller til skydninger efter nøje fastsatte regler og under overholdelse af århundreder gamle laugstraditioner.

Laugets hovedarrangement er kongskydningen, der afholdes 3. pinsedag, den første hverdag efter pinse, hvor laugets medlemmer i uniform, dvs. kjole og hvidt, efter en modtagelse på Aabenraas gamle rådhus, kl. 09.00 marchere gennem byen til Skyttegården på Hjelmalle med musik. Efter indtagelse af en traditionsrig frokost gennemføres kongeskydningen efter et fast skydereglement og dagens bedste skytte  kåres efterfølgende som laugets skyttekonge for det kommende år, ved en festlig middag. 

Laugets aktiviteter gennemføres i dag efter de samme traditioner og retningslinier som i 1734 og formår fortsat at samle de 100 medlemmer som efter traditionen og under hensyntagen til skydningernes afvikling er laugets maksimale medlemsantal.

Hjemmehørende i et grænseland, der i de forløbne 275 år har været politisk kastebold mellem danske og tyske interesser, har også Aabenraa Skyttelaug båret sin del af problemerne. Laugets politiske tilhørsforhold har vekslet med den politiske dominans. Ved stiftelsen har det oprindelige navn "Apenrader Schützengilde" ikke været udtryk for andet end anvendt sprogbrug i hertugdømmerne i 1700 tallet, men efter 1840 har lauget skiftesvis være domineret af dansk eller tysk kulturelle intereesser.

Fra 1959 har lauget generelt været en af de få foreninger i grænseområdet, som i stedet for at vælge side i nationalpolitiske spørgsmål, har været åben for begge kulturer, der her samles i et godt kammeratskab på tværs af potitiske og nationale skel, og Lauget har dermed på sin særlige måde bidraget til den gensidighed der i dag præger mindretalsforholdene i Grænselandet.

 

Se Niels Christian Nielsens video om Aabenraa Skyttelaugs historie: 

https://www.youtube.com/watch?v=g37RVb1G5jI